hren

PO JAVNOM POZIVU
Gradonačelnik grada Kaštela, Denis Ivanović, donio je Odluku o odabiru programa/projekata u kulturi te raspodjeli financijskih potpora u 2019. godini. Ovom Odlukom raspodjeljuju se financijska sredstava za sufinanciranje odabranih programa/projekata koji su prijavljeni na Javni poziv za predlaganje programa/projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2019. godini, sukladno Programu javnih potreba grada Kaštela u kulturi za 2019. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove objavio je 20. prosinca 2018. godine Javni poziv za predlaganje programa/projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2019. godini. Rok za prijavu programa i projekata bio je do 20. siječnja 2019. godine. Prispjele programe i projekte u kulturi ocjenjivali su Kulturno vijeće i Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela.

Sukladno procijeni kvalitete prijavljenih programa i projekata, njihovom značenju i doprinosu kulturi grada Kaštela sufinanciranje programa i projekata u kulturi u 2019. godini odvijat će se kako je navedeno u tablici koju možete vidjeti OVDJE.

Sa svakim prijaviteljem odabranih programa/projekata, zaključit će se ugovor o financijskoj potpori, koji će regulirati međusobne odnose, prava i obveze kod realizacije dodijeljenih proračunskih sredstava (iznos potpore,dinamika trošenja, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i potrošenim sredstvima, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.).

Grad Kaštela kao davatelj financijske potpore provodit će kontrolu potrošenih sredstava iz proračuna Grada.

Nakon provedenog programa ili projekta korisnici financijskih sredstava obvezni su dostaviti izvješće o provedbi, koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o potrošenim sredstvima. Korisnici financijskih sredstava iz proračuna Grada, obvezni su i javno objaviti godišnji financijski izvještaj na svojim mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način obavijestiti širu javnost.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij