classica transforma

Classica Transforma je produkcijski process autora Ruzine Frankulina (Tonči Bakotin) u kojem autor propitkuje dijalog akustičnog fenomena glazbe, glazbene tehnologije te kreativne produkcije i ekspresionističkog reintepretiranja u formi suvremene glazbe.

Istraživanje je uključilo niz učenika Glazbene škole Josipa Hatze-a i to iz Trogira (1/klavir), Starigrada na Hvaru (9/klavir/gitara/truba), Supetra na Braču (5/klavir) i Visu (9/klavir). Snimanja su se provodila tijekom svibnja i lipnja 2021. te su se odvijala u raznim školskim prostorijama i studiju Sensoria u Kaštel Sućurcu.

Srž projekta je mogućnost raspisivanja potpuno novih aranžmana reinterpretirajući kompozicije snimljene akustičnom solo izvedbom različitih klasičnih instrumenata.

Reinterpretacije su producirane sekvenciranjem dijelova/uzoraka originalnih snimaka.

Istraživanje nameće pitanja harmonijske, ritmičke, dinamičke i emocionalne kompatibilnosti raznih kompozicija iz raznih povijesnih perioda skladanja glazbe.

Od potpuno različitih komponenata klasične glazbe skladana su nova djela.

Postupak se naslanja na usredotočenost kvalitativnih svojstva samog zvuka, visine tona, timbra, neovisno o izvoru i značenju te na prakse koje godinama zagovara Brian Eno.

U prvoj godini provedbe projekta sudjelovalo je dvadesetak djece sa 36 kompozicija, i to uglavnom otočana:

Nia Pocrnić, Tonka Vušković, Maro Ljubetić, Liora Josipa Hržić, Cvita Kunac, Ela Mradunić (otok Brač) / Ivo Stančić, Julija Domančić, Katarina Bogdanić, Lorena Sanseović, Marta Domančić, Matea Čabrić, Mila Jevremović, Roni Veronika, Tina Muškatelo (otok Hvar) /  Petar Vojković, Petra Kristina Siriščević,  Stipe Ivčević, Lola Grgić Lojo, Vicenca Mariani (otok Vis) / Noemi Karadžo (Trogir).

Reinterpretirano je trinaest kompozicija:

/// Fernando Sor – Op35-22 /// Lubomir Novak – Etude 24 /// Leopold Mozart – Minuet /// Tobias Haslinger – Sonatina (C major) /// W.Gillock – Phantom Rider /// A.Lauro – Vals Venezolano No.2 /// J.B.Duvernoy – Op176 – Etude 18 (A minor) /// Francesco Molino Prelude (D minor) /// Gatti Gran Metodo – Etude 7 /// S.Maykapar – In The Garden /// Robert Getchell Etude 33 /// H.Lemoine – Etude Op37 No22 (E minor) /// I.L.Kalinski – Perlipaja ///

Skladano je i pet novih kompozicija autora Ruzine Frankulina (Tonča Bakotina).

https://youtu.be/MSp8YjQrKL4

https://youtu.be/lEY_4sYXckc

https://youtu.be/jO9zE8FXUEs

https://youtu.be/roFYQGAISts

https://youtu.be/Z3a7cfhdjuM


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno